29 май, 2020

Стоян Иванов е Java Developer в Dreamix и преподава в Софийския университет. Той е запознат и с IT средата в Благоевград. Разговорите със студенти и колеги са му дали ясна представа за посоката за развитието на програмистите и какво им е нужно, за да започнат работа. Ето какво сподели Стоян пред DevStyleR.

Кои са топ 5 алгоритмите, които всеки кандидат за работа трябва да знае?
Един от основните алгоритми, на които бих заложил аз, би бил binary search. Лесен е за осмисляне, предоставя стабилна основа на всеки един кандидат за работа. Всеки трябва да знае алгоритми за графи. Там задължително бих препоръчал да се знаят основните два алгоритъма breadth-first search (BFS) и depth-first search (DFS). Ако кандидатът иска да се занимава със сериозни задачи няма как да избяга от алгоритмите за графи.

Като бонус за областта с графи бих препоръчал и Dijkstra’s shortest path algorithm. Други основни алгоритми са сортировките, както за масиви, така и за различните структури от данни (листове, дървета). Тук бих казал, че задължително трябва да се знаят merge sort  and quick sort. Като моят съвет тук е не просто да се знаят алгоритмите за сортиране, а да се знае кой алгоритъм къде е най-приложим.

Как се променя IT пазарът в България в момента?
Както през последните няколко години, така и към днешния момент, IT индустрията се развива все по-бързо и по много интересен за специалистите начин. Навлизат множество иновации. България става център на развитието в тази област. Големи световни компании насочват вниманието си към нея и предлагат разнообразни посоки, по които може да поеме една фирма и да се развива все по-успешно.

Затова моето мнение е, че пазарът предлага различни сфери на изява и всеки програмист, независимо в каква област се специализира, има своето място в него. Промените в пазара пряко влияят върху уменията и способностите на работещите и изискват тяхното динамично развитие.

Как се развива образованието по програмиране в Благоевград?
На първо място, основите на образованието по програмиране се поставят от гимназиите, в които активно се изучава програмиране като дисциплина. На второ място са университетите, от които излизат вече подготвени специалисти в IT областта. Всички хора, които искат да продължат да се занимават, често биват подпомагани от хора, завършили в столицата, но върнали се в Благоевград, за да подемат развитието на обществото в тази насока. В града се организират различни състезания и хакатони, които да мотивират и да спомогнат за развитието на младите хора. Развитието на IT обществото е още в начален етап, но стъпка по стъпка се стреми да достигне успехите и постиженията на големия град.

Какви въпроси се задават на интервю за работа?
Моето мнение за въпросите, които се задават на интервю, е, че те не са сложни и нямат цел да объркат човека, а напротив. Те са зададени по начин, който да провокира мисленето на кандидата и да провери неговата логика, разсъждения върху даден проблем и как той би се справил в определена ситуация.

Моят съвет към всички кандидати на работа е да бъдат себе си и да не се представят като роботи, които веднага и на момента извършват поставената задача. Понякога е по-добре да се представиш като мислещ и разумен човек, отколкото като машина.