1 юни, 2020

Как се справя НПМГ във времена на извънредно положение и как дистанционното образование се отразява на учениците, разбираме от Нели Георгиева – заместник-директор по учебната дейност и преподавател по Информатика и информационни технологии.  

Как кризисната ситуация се отразява на НПМГ?

Смятам, че колегите и учениците започнаха да свикват с така създалата се ситуация и с предприетите от правителството мерки. Всички учители, ученици и родители са отговорни и спазваме карантината.

Забелязвате ли плюсове или минуси в дистанционното обучение?

Като преподавател по ИТ мога да кажа, че дистанционното обучение не ни е чуждо. Дори съм му почитател, но ако е съвместно с традиционнотo. Като плюс отчитам това, че децата могат да учат със свой темп, което предразполага към една по-комфортна обстановка на обучение в домашна среда. Всеки ученик има на разположение всички материали в интернет и може да ги използва. Също така, онлайн уроците позволяват нови и нови преглеждания, в случай че нещо не е разбрано или е пропуснато. Цялата информация е в интернет, има и много платформи за дистанционно обучение. Вече са налични електронните учебници на всички издателства, при това не се изисква заплащане за периода на извънредно положение.

Като минус няма как да не изтъкна колко е важна живата връзка с учениците. Въпреки, че се включваме по график на живо онлайн – не е същото. На нас учителите ни липсва директната работа с тези млади хора и контактът, разговорите в междучасията… Но трябва да се настроим към случващото се сега. Друг минус е, че когато ние учителите сме вкъщи сме свикнали, че е уикенд и обръщаме внимание на домашните си задължения. Учениците пък имат навика да си почиват. Изисква се време за адаптация към идеята, че дори да сме си по домовете, трябва да си изпълним ангажименти.

Какви платформи използвате и как точно протича дистанционното обучение при вас?

В НПМГ имаме строго изградена структура. Използваме платформата с отворен код Moodle и я имаме на училищен сървър. Също така и училищен Office 365. Всички учители и ученици разполагат със служебни пощи и акаунти за мрежата. Такава ни е организацията още от преди извънредната ситуация. В момента водим уроците си през Teams, като сме създали виртуални класни стаи, в които влизаме по график както е седмичното разписание на класовете. Ос