1 юни, 2020

Проф. Георги Димитров е заместник – декан по учебната дейност към Факултет по информационни науки, УНИБИТ. Тъй като едно кариерно развитие няма как да мине без образование, от него научаваме каква е мотивацията на студентите, какво е тяхното бъдеще и има ли възрастова граница в ИТ сектора.

Проф. Димитров какво е Вашето наблюдение върху бъдещите IT специалисти, които тепърва правят своите стъпки в образованието?

Както всички млади хора, те са амбициозни, креативни и търсят упорито своя път в живота. Разбира се, тяхната основна цел е по-скоро максимално бързата реализация. По принцип можем да разделим младите IT специалисти на две основни групи. Говорим за тези, които все още се обучават. Първата група са бакалаврите редовно обучение, голяма част от които все още не са напълно убедени, че искат да работят в ИТ сектора, въпреки че това изучават. Дори много често идват в нашия университет, а и не само, благодарение на съветите на своите родители. При тях е нормално мотивацията да е по-ниска. На 20-годишна възраст те имат съвсем различни цели и амбиции, които най-често коренно се различават от тези на техните родители. Целта е бърза реализация, независимо къде и как – ако може на момента. Което е нормално за младите – всеки иска да получи нещо максимално бързо и в по-голямата част, ако може и без съответния труд. Много често младите хора не се замислят за перспективата – утре да става каквото ще. Другата голяма група, когато говорим за образованието в областта на информационните технологии, са бакалаврите задочно обучение и магистрите. Интересното е, че тези хора вече са работили в различни области, включително и в областта на информационните технологии. Те са разбрали, че обучението и по-скоро качественото обучение има значително предимство. При тях мотивацията е в пъти по-голяма. Те полагат максимални усилия да научат всичко бързо, за да могат да се реализират в тази област, ако все още не са се реализирали. Някои от тях имат вече технологичен опит и се нуждаят от диплома или от по-висока степен на квалификация. Съвременният термин е разширяване на компетентността в дадена област. С тях е най-лесно. Има и такива, които пък искат да си сменят професията. Най-често мотивът е по-голямото заплащане и по-големият престиж на тази професия. Те също са изключително амбициозни.

А можем ли да кажем, че малко или много голяма част е обединена от високия стандарт на живот и р