1 юни, 2020

Владимир Стратиев е софтуерен инженер в The Stars Group. Завършил е Техническия университет във Варна със специалност “Компютърни системи и технологии”, и магистърската програма по управление на IT проекти.

Защо реши да се занимаваш с технологии?

Още от малък ме насочиха и програмираха да изучавам технологии по академии, докато бях ученик. От това събудих страстта си да се развивам в тази насока и продължих образованието си в сектора.

Какви бяха първите ти стъпки в програмирането? Кой беше първият ход?

Започнах с основи на програмирането в IT академията, в която родителите ми ме записаха. Изучаваха се подробно отделните части на компютъра – как работят частите и как функционират самостоятелно. Така се започва.

Какво е нивото на кариерното развитие за програмисти във Варна?

Определено има развитие, но проектите, които се реализират там бих казал, че не са конкурентноспособни с тези от София.

Спомена, че са те записали на частен обучителен център. Какви са причините да предпочетете частните спрямо държавните?

Квалификацията на учителите в частните академии е по-добра. В школата наблягат на това да има практически занимания, а в училище или университет е по-скоро “изпята песен” и учителят идва колкото да предаде някакъв урок, без да е важно за него как учениците биха го разбрали и следователно как биха го имплементирали.

Засиленото практическо обучение подсказва ли ти как да станеш Junior Developer, а след това Senior? Ясни ли са възможностите за развитие и как се расте след това?

Образованието може да даде само визията за развитие на човек. Оттам нататък всичко зависи от теб – как би предпочел да продължиш. В университета се предлагаха обучителни програми към МОН. Това беше платен стаж в IT компания, където дават основи, представят ти как се развива един проект. Стажантската програма беше 6 месеца. След това аз имах друго виждане и по друг начин се стекоха обстоятелствата и напуснах България за известно време. Работих в чужбина, като една част от периода ми там бе свързан с работа по специалн