1 юни, 2020

Как мога да помогна и аз?

 

Светът е в пандемия! Хвана ни неподготвени или поне не напълно подготвени да посрещнем заплахата с пълния ни потенциал. Шокът и паниката от първите дни отмина, човечеството бързо се ориентираме в новата обстановка. Адаптираме се – хора сме, това правим най-добре. Адаптираме се и просперираме заедно напред. Затова сме живите организми, които владеят нашата планета Земя, че дори със сигурност и нашата Слънчева система.

Умни сме, находчиви сме, хора сме и ще намерим път и научен метод, чрез който да се справим с един нежив нашественик от микро света. Правили сме го вече, многократно, ще го направим и сега. Вече сме мобилизирани, няма как да бъдем изненадани повече.

Ние по-обикновените хора, не тези с научни и медицински титли. Тези, които не сме на първа линия, тези без експертиза в проблемната област, също можем да помогнем. Искаме го, защото сме хора. Помагаме както ни казват: да стоим вкъщи, дезинфекцираме старателно, пазим по-възрастните от нас, помагаме на съседи в нужда. Но можем да направим и друго. Можем да помогнем да намерим път, чрез който да бъде създадено лекарство.

Да сгъваме заедно!

След експлозивното разпространение на sars-cov-2 през януари и февруари тази година, един стар проект за разпределени изчисления с медицински цели – folding@home – бързо се ориентира и създаде няколко проекта. С цел изучаване на структурата и поведението на протеина, който вирусът използва да се прикачва към рецепторите на клетките на белия дроб.

Целта на тези проекти е да се изследва и моделира поведението на този протеин, така че да може да се създаде механизъм, чрез който инфектирането да бъде предотвратено. Протеинът, който в момента се изследва е този отбелязан с червен цвят на снимката по-долу.