1 юни, 2020

Мая Николова е част от екипа на MNKnowledge – ИТ колектив, специализиран в споделянето на знания и технологични консултации.

Към какъв вид образование се ориентират бъдещите софтуерни разработчици?

Намираме се в 2020 година и пред младите хора изборът къде да учат е голям. Този избор много често съвсем не се ограничава в границите на страната. Ако се спрем единствено на българското образование в сферата на информационните технологии обаче, смятам, че предпочитанията на всеки от тях се основават най-вече на личната им мотивация и плановете им за кариерно развитие, и по-точно на това колко бързо искат да се случи то. Решението им често е свързано с обкръжението им и/или с общуването им с кариерни консултанти. Не на последно място то е в тясна връзка и с финансовите възможности на семейството.

За частните образователни академии, каквато е и вашата, има популярно мнение, че по-скоро привличат тези, които искат да започнат работа като junior. Т.е. това е целеустремеността им…

Смятам, че подобен тип алтернативно образование не може да замени солидните основи, които дава висшето специализирано образование. Ако започнем да твърдим обратното, бихме обрекли индустрията на занаятчийство. Образователните програми, които разработваме, традиционно привличат хора, които идват, за да надградят вече полученото си ИТ образование с конкретни познания в специфична област. Прaктиката ни показва, че останалите просто не успяват да се справят с нивото и динамиката на материята, която залагаме.

Трябва да се признае, че има много хора, които се насочват към организациите, които визирате, разчитайки на по-бърза реализация, или гледат на тях като на възможност за преквалификация. Това са хора с техническа теоретична подготовка и опит, хора с инженерно образование. Те притежават начина на мислене, необходим за реализирането на един софтуерен инженер.

Кое е по-добро от двата типа образование?

Категорично академичното. То все още е най-доброто, но само в конкретни държавни ВУЗ-ове. Да, материалната база там е в ужасно състояние, атмосферата често е демотивираща и в същото време фактите показват, че