1 юни, 2020

Поради световното извънредно положение и карантина, cloud услугите са покачили своята популярност и са все по-необходими. От Microsoft работят упорито върху разширяването на облачното си пространство, така че да издържат на темпото. Още в края на март месец, в своя доклад написаха, че в регионите по света, където има карантина, необходимостта от cloud services се е покачила с цели 775%. В продължение на доклада от компанията споменават и друго –  Teams се използва ежедневно от 44 милиона души, генериращи 900 милиона срещи дневно.

Можем да кажем, че услугите и продуктите на една голяма компания като Microsoft успешно закрепват положението и са добър помощник в различните сектори. Вече споменахме Teams, което масово се използва от учебните заведения. Освен това, Windows Virtual Desktop е покачил своята използваемост три пъти, а Power BI, служещо за споделяне на COVID-19 данни, с 42%.

HoloLens 2 и Dynamics 365 Remote Assist също са широко използвани и то от лекари от т. нар. първа линия. Чрез двете платформи те успяват да поддържат дистанция и да минимализират контактите. В блога си, Microsoft дават пример, че всички 185 първокурсници от Case Western Reserve University’s School of Medicine използват HoloLens и HoloAnatomy софтуер, които им позволяват да поддържат учебната си дейност.

Друга интересна платформа, която Microsoft представиха в края на март месец е Power Platform Emergency Response Solution. Инструментът позволява да се обменя и проследява информация за пациентите и е полезен в организацията на медицинско-административнат