29 май, 2020

Александра Мечкова е CEO на една от водещите ИТ академии в страната, генерираща сериозен брой стартиращи своята кариера в сектора. Но какво се случва с Telerik Academy в тези настъпили извънредни времена? Как се е променила програмата им и как им се отразява COVID-19 кризата? Освен отговорите на тези въпроси, г-жа Мечкова ни представя и по-генерална картинка за целия ИТ сектор.

Промени ли се бизнеса на професионалните учебни центрове в условията на пандемият? 

Следяхме внимателно развитието на пандемията от началото на годината. Предусещайки какво предстои и за да защитим нашите курсисти, партньори и колеги, преминахме към онлайн обучение седмица преди обявеното извънредно положение. Вече над 10 години провеждаме програми за ИТ кариерен старт и надграждаща квалификация, но предимно в присъствен формат. А сега всичките ни програми се провеждат 100% онлайн. Трансформирахме учебния процес, така че да запазим същите качество и дълбочина, съобразявайки се с най-добрите практики за дистанционно обучение. Например, адаптирахме формата, за да включва не повече от 1.5 часа сесии с цялата група и осигурихме повече индивидуално време и персонализиран подход с трейнърите. Сега много по-рано разбираме, ако някой курсист започне да изостава, и можем да реагираме своевременно – допълнителен положителен ефект от новия подход. Освен това изнесохме онлайн техническите и soft skills сесиите, и осигурихме безплатен достъп до необходимите приложения и софтуер на курсистите за комуникация и колаборация дистанционно.
Също така продължаваме да запознаваме бизнеса с курсистите ни, като заместихме присъствените партньорски презентации и офис визити с онлайн представяне и дискусии. С тези и още мерки неутрализираме ефекта от COVID-19 пандемията. Досега само един курсист отпадна от програмата в резултат на нея, след като реши да се фокусира върху настоящата си работа заради предварително поети финансови отговорности. Друг положителен сигнал е, че в индивидуални разговори 95% от учащите споделят, че са доволни от настоящия формат. Някои дори го предпочитат. Единични са случаите, в които не е така и хората по-трудно възприемат промяната. Компаниите ни партньори също споделят, че високо ценят предприетите и навременни мерки.
Като се адаптирахме бързо и мигрирахме всичко онлайн, съумяхме да продължим без прекъсване всичките си активни в момента програми. Успоредно с това провеждаме изцяло онлайн приемните кампании за нови 5 програми, които предстои да стартират в края на май и през юни.

Как се променя пазара на ИТ кадри? Намалява ли търсенето вследствие на COVID-19 кризата? 

ИТ секторът е изключително диверсифициран и работи за всички останали сектори. Затова спрямо отрасъла на клиентите, при някои компании има свиване на пазара, други виждат ръст в бизнеса си и разширяват своите екипи. Интересът към специалистите, излизащи от Академията, остава добър. Основните причини, които виждаме за това, са две.
Първата е качеството на обучението и таланта. Компаниите споделят, че випускниците ни навлизат в работните процеси в пъти по-бързо, сравнено с други младши специалисти. Същевременно по-висок е и приносът им към успеха на своите екипи и желанието постоянно да се развиват и учат нови неща. В резултат 70% достигат до следващото кариерно ниво през първата година от работата си. Качества, които са още по-ценни в настоящите условия, където гъвкавостта и адаптацията определят бъдещето на бизнеса.
И втората причина е широката ни партньорска мрежа от 85+ водещи технологични компании, както и възможността за кариерен старт във всяка компания от индустрията. Пред възпитаниците ни няма лимитации къде могат да започнат своята ИТ кариера. Завършили наскоро курсисти продължават да ни информират регулярно, че са започнали работа. Интервютата се провеждат онлайн. Получават всичко необходимо за работа от вкъщи и колаборират с екипа си дистанционно. Работата от вкъщи е регулярна практика в софтуерните компании много преди да се въведе извънредн