29 май, 2020

 

Валентин Манев е по професия финансов анализатор. Занимава се с оценка на компании и оценка на активи повече от близо 20 г. Има собствена консултантска компания, която се занимава с изработката на финансови планове, с оценка на инвестиции и оценка на активи и с консултации в инвестиране в различни видове активи. Член е на CFA, което е глобална организация на финансовите анализатори, която покрива целия свят.

 

Какво се случва с инвестиционната общност в днешната ситуация?

Инвестиционната общност като цяло няма голям опит в ситуации, като днешната. Едва ли има някакво правило за инвестиции, което е доказано, че работи при такива условия. Това, което може да се каже за днешната обстановка е, че всеки, който е на дълга кешова позиция, би могъл да направи добри покупки на нереално подценени активи в идващите месеци. Това от своя страна обяснява, защо ликвидността на портфейла и вътрешната корелация са много важни компоненти при вземането на инвстиционни решения. Доста хора спечелиха от инвестиции в нециклични и устойчиви на кризи компании. Други – от „къси“ продажби, при които се печели от обезценка на финансовите инструменти. Правилото при непрофесионалните инвеститори за минимална кешова позиция равна на разходите на домакинството за поне 8-12 месеца си остава валидно. Това, заедно с други мерки, които държавата предприема при такива кризи, може да помогне за по-голям комфорт и по-трезво вземане на решения в ситуации като днешната.

Ясно ли става къде инвестират програмистите?

Когато говорим за инвестиции би следвало да говорим за инвестиране в актив, който носи определен вид доходност през определен период от време. Инвестицията във велосипед за мен не е инвестиция, тъй като е инвестиране в добро изкарване на свободното време. Що се отнася за инвестиция в техника би могло да се счита като разумно харчене на пари, което допълнително да донесе за повишаване работоспособността или намаляване на времето, което се изисква да извършване на определена вид дейност. От гледна точка на инвестирането би следвало да се разграничи между инвестирането в актив и харченето на пари за потреблението, което са две различни неща.

Модерно ли е сред програмистите да инвестират в стартъпи и акции?

Доколкото съм запознат с местната практика в България доста е модерно програмистите и хора, които са в ИТ сферата, да подпомагат и да инвестират в стартиращи компании, които са също в ИТ сферата. От гледна точка на самия процес на инвестиране това не е много добре, тъй като заплащането на един ИТ специалист зависи от компанията, в която работи и от индустрията в която работи, която е информационни технологии. Ако самият „програмист-инвеститор„, ако мога така да го нарека, инвестира отново в компания, която е в същата индустрия, то това довежда до доста голяма корелация между източника на доходи на ИТ специалиста с очаквания бъдещ доход от тази инвестиция. С други думи казано, ако самата ИТ индустрия има неблагоприятно развитие, то това значи, че както заплащането на програмиста би могло да пострада или да намалее, също така инвестицията, в която той инвестира, може да се окаже не толкова успешна.

Обикновено когато говорим за инвестиции е хубаво млади хора и на тези на средна възраст да дизерфицират портфейла си – ИТ специалистите е хубаво да инвестират в индустрии, които нямат много общо с индустрията, в която те са заети. Инвестиции в имоти е една разумна инвестиция до момента, в която ИТ специалист има нужда от собствено жилище, в което той да живее или да живее със своето семейство. Така или иначе в момента, според мен се намираме на връхната точка на ръста на цените на имотите в България. Би следвало инвестициите в недвижими имоти да бъдат правени мно